O nas


WITAMY NA STRONIE SPWP W NOWEJ WSI

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi funkcjonuje od stycznia 1947 roku. Przedszkole usytuowane jest w samodzielnym budynku, oddalonym od hałasu, zgiełku i spalin, które okala ogród.

Stanowisko Dyrektora tej placówki w nowym budynku powierzono Paniom: Halinie Czarnik, Annie Kasolik, Jadwidze Zyzańskiej, Mirosławie Tobiasiewicz, Alicji Korczyk. Od 1 września 2017 roku stanowisko Dyrektora pełni Pani Agnieszka Błaszków.

W Przedszkolu są 4 oddziały, w których bawią się i uczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole czynne jest od 7:00 do 16:00, pracuje 9 godzin dziennie przez 10 miesięcy w roku, godziny pobytu są dostosowane do potrzeb rodziców.
Godziny bezpłatne w ramach których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązuje od godziny 7:00 do 12:00.
Korzystanie z usług przedszkola tj. z wyżywienia oraz opieki poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest odpłatne.
Rodzice deklarują ilość płatnych godzin oraz ilość posiłków a naliczanie odpłatności jest sumą opłaty za godziny pobytu dziecka oraz za wyżywienie za dany miesiąc, dotyczy więc dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie:śniadanie o godzinie 8:30
obiad o godzinie 11:30
podwieczorek o godzinie 14:00
Pomiędzy posiłkami dzieci otrzymują dodatkowo:wodę do picia;
soki;
owoce.
Przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadra nauczycielską, co daje gwarancje wysokiego poziomu pracy pedagogicznej i pomocy w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dzieci .

Wychowankowie opuszczający przedszkole są otwarci i dobrze przygotowani do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zajęcia oraz gry i zabawy edukacyjne prowadzone są przez cały dzień, opieramy je na dziecięcym, naturalnym zainteresowaniu światem. Ponieważ dziecko słyszy i zapomina, widzi i pamięta, czyni
i rozumie (Konfucjusz).

W pracy z dziećmi stosujemy metody:

  Pedagogiki zabawy- Klanza;
  Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
  Odmiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak;
  Metody dobrego startu profesor Marty Bogdanowicz;
  Ćwiczenia grafomotoryczne profesor Marty Bogdanowicz;
  Glottodydaktyka profesora Bronisława Rocławskiego;
  Metoda projektu;
  Metody twórczej aktywności ruchowej Carla Orffa, Rudolfa Labana, Marii i Alfreda Kniessów;
  Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss;
  Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
  Metoda wspierania rozwoju „Bajkoterapia”;
  Metoda pedagogiki zabawy.
Wiele miejsca poświęcamy również działalności teatralnej pozwalającej łączyć literaturę, plastykę, muzykę, taniec i ruch sceniczny, ponieważ dziecku należy pozwolić doświadczać, eksperymentować, wyruszać w podróże odkrywcze, czasami trudne, ale jakże ciekawe.
Autorskim projektem Przedszkola a zarówno tradycją są „Dni Rodziny”, podczas których każdy
z wychowanków ma możliwość bycia aktorem i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie Domu Kultury w Kętach. Uroczystość ta scala pokolenia od dzieci, przez rodziców po dziadków, jak również społeczność lokalną.
W ciągu roku zapraszane są grupy teatralne, które uczą, bawią, wychowują.  Przedszkole organizuje cykliczne wyjazdy na basen, połączone z nauką pływania pod okiem instruktora.
Dla wszystkich chętnych dzieci, na życzenie rodziców, organizowane są wycieczki krajobrazowe
i edukacyjne.

Każdego roku przedszkole uczestniczy:

  w Olimpiadzie międzyprzedszkolnej;
  w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Do uroczystości wewnętrznych Przedszkola należą:

spotkania z ciekawymi ludźmi, poetą, policjantem, strażakiem;
dzień „Pluszowego Misia”;
spotkanie z Mikołajem;
Wigilijka;
wielkanocne śniadanie;
Dni Rodziny;
Święto pieczonego ziemniaka.
Przedszkole posiada bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych w tym:

Język angielski dla każdej grupy wiekowej, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;