ZADANIA DLA 5 I 6 LATKÓW


2021-04-15

Witajcie!

Do dzisiejszych zajęć będą nam potrzebne guziki

lub inne podobne przedmioty. Mogą to być „pchełki” z gry, koraliki itd.,

jednak najlepiej sprawdzą nam się guziki.

Dzięki takim ćwiczeniom rozwijacie umiejętność klasyfikowania.

1. Dzieci dostają po 10 guzików.


Liczą je i podają ich liczbę.

• Układają dowolną postać z guzików. Nazywają ją.

• Segregują guziki pod względem kształtu.

– Czym różnią się guziki?

  • Dzieci segregują guziki na te w kształcie koła, na kwadratowe i na trójkątne. Liczą guziki w każdym kształcie i układają przy nich kartoniki z odpowiednimi cyframi.

  • Dzieci segregują guziki pod względem liczby dziurek. Dzieci segregują guziki na te z dwiema dziurkami, z trzema i z czterema. Liczą guziki z określoną liczbą dziurek i układają przy nich kartoniki z odpowiednimi cyframi.

  •  Dzieci wyszukują guziki mające dwie cechy: np. są w kształcie koła i mają cztery dziurki.

Dzieci szukają wśród swoich guzików takich, które spełniają te kryteria. Liczą, ile mają guzików okrągłych o czterech dziurkach. − Na podstawie jakich innych dwóch cech możemy wyszukiwać guziki? (Np. w kształcie trójkąta, mających dwie dziurki; w kształcie kwadratu, z czterema dziurkami...).

 

2. Teraz proponujemy Wam opowieść ruchową

„W lesie”

https://www.youtube.com/watch?v=HQ7QWa319O8

3. Teraz wysłuchajcie wiersza H. Łochockiej Niezadowoleni.

 

Rybka srebrna i mała żałośnie wzdychała:

„Tak bym nóżki mieć chciała przynajmniej dwie!…”

A żółw nogi ma grube i grubą skorupę,

ale chciałby mieć czubek, bo nie ma, nie!

Dudek czub ma na głowie i wiecie, co powiem?

Chciałby rogi mieć krowie na głowie tak!

Krowa rogi ma twarde, zdarte i harde.

Chce mieć na nich kokardę – kokardy brak…

Pies kokardkę ma białą i jeszcze mu mało:

skrzydeł mu się zachciało, dwóch skrzydeł, no?!

Kura skrzydła rozkłada: coś zmienić by rada,

lecz na myśl jej nie wpada, co zmienić. Co? Co? Co?

 

 

Odpowiedzcie na pytania:

− Z czego były niezadowolone zwierzęta?

− Co chciała (chciał) zmienić w swoim wyglądzie ryba (żółw, dudek, rowa, pies)?

− Czy kura wiedziała, co chciałaby zmienić w swoim wyglądzie?

− Czy skażone środowisko może mieć wpływ na wygląd zwierząt, na ich życie?

Karty pracy

Pszczółki do str 13

Biedronki 6l do str. 13 , 5l do str7

Żabki  str. 6 - 7