WIGILIJKA PRZEDSZKOLNA


2021-12-15

22 grudnia 2021 roku
/środa/
w naszym przedszkolu
odbędzie się
uroczysta Wigilijka.
W tym dniu prosimy
o odświętny ubiór dzieci.