SKLADKA NA RADĘ RODZICÓW


2020-09-21

Informujemy Rodziców,

że w dniu 22-23. 09. 2020

(WTOREK - ŚRODA)

Panie z Rady Rodziców 

będą zbierały składkę na

Radę Rodziców w kwocie 40 zł.