ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


2021-08-31

DRODZY RODZICE,
OPIEKUNOWIE DZIECI!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.

Mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci,
Was Drodzy Rodzice, ale i pracowników przedszkola,

PAMIĘTAJMY:

- do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe,

- dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek
oraz żadnych rzeczy z domu,

- po odebraniu dziecka z przedszkola
należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola/ogrodu,

- przed wejściem na salę dzieci będą  kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.

Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki
oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa prosimy
o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujących w naszym przedszkolu!
Przyprowadzamy dzieci
od 7:00 do 8:15;
Odbieramy dzieci 
od 14:15 do 16:00.
Wcześniejszy odbiór dzieci należy zgłosić pracownikowi przedszkola, który przyprowadzi je do szatni!

Pamiętajmy, że w dużej szatni jednocześnie może przebywać
maksymalnie 10 osób,
w szatni maluszków maksymalnie 5 osób.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie zasad.