PSZCZÓŁKI NA ZAJĘCIACH W SZKOLE


2022-06-14

W dniu 13.06.2020 dzieci z grupy

Pszczółki

spotkały się ze swoimi starszymi

kolegami i koleżankami z klasy III

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Dzieci uczestniczyły w lekcji

geografii, muzyki prowadzonych

przez Panią Katarzynę Kajor - Suwała.

Nie odbyło się też bez wspólnej zabawy

oraz pamiątkowego zdjęcia.