PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI


2020-09-02

Drodzy Rodzice!

Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujących w naszym przedszkolu!

Przyprowadzamy dzieci
od 7:00 do 8:15;

Odbieramy dzieci 
od 14:15 do 16:00.

Wcześniejszy odbiór dzieci należy zgłosić pracownikowi przedszkola!