PODZIĘKOWANIE


2020-10-29

W imieniu dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego

w Nowej Wsi oraz całej społeczności przedszkolnej,

składamy serdeczne podziękowania

Prezesowi firmy "Euro Centrum Polska"

za nieodpłatne przekazanie jednej sztuki oczyszczacza

powietrza AirClinic SE na potrzeby placówki.

Oczyszczacz będzie wykorzystywany w salach dydaktycznych,

zapewniając dzieciom dobrą jakość powietrza jak i dezynfekcję

pomieszczeń.

Państwa ofiarność przyczyni się w naszej lokalnej społeczności

do efektywnego przeciwdziałania skutkom COVID-19, a w późniejszym

czasie utrzymania sterylnych i czystych pomieszczeń