OGŁOSZENIE PO ZEBRANIACH Z RODZICAMI


2020-09-07

Drodzy Rodzice!

Na Państwa prośbę zamieszczamy na stronie najważniejsze informacje, z którymi zostaliście zapoznani podczas Zebrań z Rodzicami.

1. UBEZPIECZENIE:

a) GRUPOWE;

Rodzice, którzy chcą przystąpić do grupowego ubezpieczenia proszeni są o wpłatę 39 zł.
do 15 września 2020 roku.

Pieniążki proszę włożyć do woreczka,
podpisać i złożyć w koszyczku,
który będzie miała pomoc nauczyciela
mająca rano dyżur w szatni. 

b) INDYWIDUALNE.

Na stronie internetowej przedszkola przedstawiona jest pełna oferta
indywidualnego ubezpieczenia
do którego mogą
Państwo przystąpić i zgłosić dziecko.

Przypominamy, że ubezpieczenie
jest dobrowolne.
Rodzice, którzy nie będą ubezpieczać
dziecka w przedszkolu proszeni są
o złożenie informacji pisemnej
u wychowawców poszczególnych grup,
że rezygnują z ubezpieczenia w przedszkolu.

2. RADA RODZICÓW:

Informujemy, że w skład naszej Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:

Pani Anna Dwornik;
Pani Alicja Sordyl - Macura;
Pani Ewelina Zuziak;
Pani Eleonora Skoraczewska;
Pani Katarzyna Paw;
Pani Ilona Niedziela;
Pan Łukasz Wojewodzic.

Informujemy, że składka na Radę Rodziców,
w wysokości 40 zł. jest dobrowolna.
Chętni Rodzice mogą ją zapłacić
jednorazowo w kwocie 40 zł.
lub dwóch ratach po 20 zł..
Składka będzie zbierana przez 
przedstawicieli z Rady Rodziców, 
o terminie zostaną Pastwo poinformowani.

3. KARTY PRACY:

W naszym przedszkolu dzieci będą pracować
na kartach pracy
"Kolorowy Start"
wydawnictwa MAC Edukacja.

Koszt kart pracy:
6 latki 116 zł.;
5 latki 112 zł.;
4 latki 54 zł..
Katechizm dla dzieci 5 i 6 letnich 11 zł. 50 gr.. Prosimy o płatność do 15 września u wychowawców poszczególnych grup.

4. UROCZYSTOŚCI:

W związku z COVID - 19
wszelkie uroczystości w przedszkolu
będą się odbywać
w poszczególnych grupach.
Wszelkie wydarzenia będą relacjonowane 
na Stronie Internetowej
a  zdjęcia zamieszczane w zakładce GRAFIKA.

O sposobie organizacji Mikołajek
zostaną Państwo poinformowani po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców.